Meet Your Hosts

Trisha and Michael operate The Tower House BnB. Both are keen conversationalists and they love to engage with their guests, recounting the history of The Tower House with a guided tour and the folklore surrounding their unique medieval tower.  A font of knowledge in all things local, Trisha and Michael will direct guests to the’ must visit’ places to eat, drink and soak up the culture and heritage that is unique to Thomastown and the surrounding areas.Both Trisha and Michael are passionate ‘foodies’and are adamant to serve only ‘fresh, seasonal and local food’ to their guests. Trisha is an award winning chef , so the food at The Tower House is all about pleasure, vibrancy and flavour. She guarantees amazing food and treats that will tantalize your tastebuds.

Liên Hệ

Địa chỉ

Low Street,
Thomastown,
Co.Kilkenny,
R95 HE08
Ireland

Điện Thoại

+353 56 7724500

Email

thetowerhousebnb@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 56 7724500

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách